Σκοπός

«Το σύγχρονο σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί ύψιστο θεσμό για την προάσπιση μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. Στην εποχή της τεχνολογίας το διαδίκτυο αποτελεί  έναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, ο οποίος δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητος. Μέσα στην νέα ιστοσελίδα μου, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέματα φυσικής, ηλεκτρονικών και τεχνολογίας, καθώς και να ενημερωθείτε για τις μαθητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς».

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα μου δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 με τη βοήθεια του WordPress. Το WordPress είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, γραμμένο σε PHP και MySQL. Όπου απαιτήθηκε έγιναν παρεμβάσεις στον ίδιο τον κώδικα. Όλα τα plugins που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δωρεάν και αντλήθηκαν από την επίσημη σελίδα του WordPress. Όλα τα Widgets που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δωρεάν και αναφέρονται οι δημιουργοί τους. Η ιστοσελίδα είναι «Responsive Design» που σημαίνει ότι προσαρμόζεται δυναμικά και  άμεσα σε κάθε διάσταση και προσανατολισμό οθόνης, γεγονός που τη καθιστά ιδανική για ενημέρωση μέσω φορητών συσκευών (κινητό τηλέφωνο, ταμπλετ κλπ).

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να αναπτύξει έναν ηλεκτρονικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και να λειτουργήσει ως μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα μάθησης. Μέσα από την ιστοσελίδα:

 • Προβάλλονται οι δραστηριοτήτες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχω.
 • Προβάλλεται η συμμετοχή μου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Προβάλλονται οι καινοτόμες δράσεις μου.
 • Αναρτώνται οι εργασίες των μαθητών μου.
 • Ενημερώνεται η σχολική κοινότητα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα (μαθητικοί διαγωνισμοί, σεμινάρια κλπ) του τομέα ευθύνης μου.
 • Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τρέχοντα διοικητικά ζητήματα μέσα από την οργανωμένη ψηφιακή μου βιβλιοθήκη.
 • Ενημερώνονται οι γονείς για τις δράσεις του σχολείου.
 • Προσφέρονται σημειώσεις/μαθήματα σε ψηφιακή μορφή.
 • Σε κάθε μάθημα υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει ο αναγνώστης ένα σχόλιο κάνοντας έτσι η σελίδα πιο διαδραστική.
 • Προβάλονται μέθοδοι για την  ορθή χρήση της τεχνολογίας με στόχο να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Σε συνδυασμό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης κοινότητας μάθησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ακολουθώ Πολιτική Ορθής Χρήσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα οποία εμφανίζονται μαθητές έχει γίνει με προϋπόθεση ότι δεν θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν παρουσιάζονται πληροφορίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένο μαθητή. Για το λόγο αυτό οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α’ τάξης  συμπληρώνουν ειδικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης το οποίο ισχύει για 3 σχολικά έτη σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Σ.Δ. και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ιστοσελίδα  μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο e-mail: athabala@yahoo.gr καθώς και στο τηλέφωνο του σχολείου: 2106012959

Σας εύχομαι καλή περιήγηση !

Μπαλάσκας Αθανάσιος – Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος (ΠΕ12.10)