Για καθηγητές

Α. Νομοθεσία για ενημέρωση των καθηγητών.
FilesΒ. Τράπεζα θεμάτων με θέματα και ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο παιδαγωγικό του έργο.

trapezz

Γ. Ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας.

fairpay