Πολυμέσα

Σχολικά έτη 2006-2017

Σχολικό Έτος 2016-2017

(1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής)

Σχολικό Έτος 2015-2016

(1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής)

Σχολικό Έτος 2014-2015

(2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής)

Σχολικό Έτος 2013-2014

(Γυμνάσιο Πεντέλης και 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου)

Σχολικά Έτη 2006-2013

(Γυμνάσιο Γαλατά και 6ο Επαγγελματικό Λύκειο Αθήνας)